Å Fremme Hjertets Helse med Barna

Flere mennesker opplever at hverdagene med mulighet for sunn mat og masse fysisk aktivitet rives bort når de trer inn i det hektiske familielivet. De daglige gjøremålene som inngår i en hverdag med barn kan raskt underbygge en helsefremmende og sykdomsforebyggende livsstil. Man vil heller ta til enklere valg i forhold til mat, slik som rask og enkel mat, som ofte også er usunn. I stedet for å ta treningsturen, vil man ofte heller slappe av den lille tiden på dagen da man har mulighet til det, slik som når barna har lagt seg eller man har fritid ellers på dagen.

I Norge er det svært stort fokus på viktigheten av sunn mat og fysisk aktivitet. Slik som tittelen sier, er helsefremming som forsterker vårt hjerte veldig fremhevet i Norge.

Hjerte- og karsykdommer er et sentralt tema i det potensielle sykdomsbildet mange kan oppleve i Norge. Dette brede begrepet omfavner utallige ulike tilstander, som kan oppstå av flere ulike årsaker. Hva vi er mest opptatt av, og som kan gi de mest fatale konsekvenser, er åreforkalkning. Dette fenomenet kalles aterosklerose, og skyldes i all hovedsak en fettavleiring i blodårenes vegg. Denne fettavleiringen i mellom veggene i årene forårsaker en type kronisk betennelse, følgene av denne betennelsesprosessen er utviklingen av et plakk. Et plakk, som betegner et aterosklerotisk område av åreveggen, dannes gjennom mange år og kan etter hvert forstyrre blodstrømmen. Etter hvert vil plakket være så stort at det kan forårsake en kraftig forsnevring og mulig tilstopping av den aktuelle blodåren, noe som kan få kritiske følger da det tilførende organet ikke lenger for forsyning fra den aktuelle blodåren. Dette kan gi opphav til svært alvorlige sykdommer, og potensielt dødelige tilstander, som hjerteinfarkt, hjerneinfarkt (slag), alvorlige leggsår etc. Fundamentalt disponerende faktorer til aterosklerose er blant annet overvekt, inaktivitet og høy fettprosent.

En aktivitet for hele familien

Det er tydelig å se sammenhengen mellom hvordan livsstilen i det første avsnittet, kan relateres til disponerende faktorer og utvikling av tilstandene i andre avsnitt. Men hvordan kan vi da ta tak om hverdagen og forebygge en slik tilstand, og generelt kjempe for vår egen, vår partner, og våre barns helse og fremtid?

Alle barn har det i seg å være fysisk aktive gjennom flere aktiviter om dagen, til og med eldre barn. Selv om de kanskje tilbringer nesten all tiden inne med elektroniske apparater. Sammen med barna, kan dere alle oppnå riktig mengde fysisk aktivitet om dagen gjennom både lek og turgåing. Men hva motiverer barn til å være aktive utendørs? Flere motiverende metoder er allerede godt kjente for oss og allmenn kunnskap. Ny kunnskap indikerer overraskende nok at barn, i alle aldre, motiveres sterkt til fysisk aktivitet utendørs av å være kledd komfertabelt og stilig, som sannsynligvis kan være et resultat av større sosial og utseende-messig bevissthet blant yngre barn. Moderne, aktuelle, komfertable, praktiske og rimelige klær passende til slike situasjoner finner man spesielt på sider som https://kidsbrandstore.no/, der klær til alle målgrupper og funksjoner hos barn er tilgjengelig. Dette kan trolig være det nye og aktuelle knepet for å aktivisere barna til utendørsaktiviteter.