Verdens beste helsevesen

 

Norge er et land som er godt vant med å være i toppen av kåringer som tar for seg levestandard og livskvalitet. En av de viktigste faktorene under disse kåringene er standarden på helsevesenet. I Norge er helsetjenester gratis for alle barn under seksten år, mens voksne personer kun betaler en liten egenandel for behandling, i tillegg til at alle har fritt valg av fastlege. Men selv om landet kaprer pallplass i de fleste kåringer, finnes det andre land hvor helsevesenet regnes som bedre. På tross av at nasjonen bruker mer enn noe annet land per innbygger når det kommer til helse, havner Norge på en god trettende plass.

På helsa løs

Helsepolitikk er en het potet i de fleste land, og det er store forskjeller fra land til land. Helt til Obamacare kom på banen, og alle amerikanske borgere ble pålagt å tegne helseforsikring, var denne typen forsikring nærmest valgfri i USA. Dette betød i praksis at man kunne velge å ikke tegne helseforsikring, noe som innebar at man betalte for all behandling ut av egen lomme. Selv om behandling ved akutte tilfeller er gratis ved de fleste sykehus, kan lengre behandlinger som krever medisiner bli veldig kostbare for de som er uforsikrede. Disse utfordringene er spesielt tydelige i kreft-tilfeller, hvor behandlingen ikke dekkes av alle forsikringsselskaper.

Staten betaler

I toppsjiket på listen over landene med best helsevesen ligger stort sett land hvor helsetilbudet er gratis eller subsidiert av staten. I sistnevnte tilfelle betaler brukerne stort sett bare en liten egenandel, hvor dette skal fungere som en terskel som gjør at folk ikke misbruker tjenestene.

  1. plass: I toppen av listen troner Luxembourg. Storhertugdømmet har en styreform som ligner Norges, men ligger betraktelig over på denne listen. Befolkningen har en gjennomsnittlig levealder på 82 år.
  2. plass: Sølvmedaljen i helsetjenester går til fjernere strøk, og havner til slutt i Singapore. Selv om innbyggerne i shipping- og finansmekkaet har en 1,3 år høyere forventet levealder enn førsteplassen, må de ta til nøye med plass nummer to på pallen.
  3. plass: Sveits er et annet land Norge pleier å knive med i toppen av kåringene, og selv om nasjonen mangler kystlinje, har det selvstendige fjellfolket i lang tid hatt glede av høy levestandard. Helsetjenestene gjelder alle med statsborgerskap og er fullstendig dekket.
  4. plass: Atter en gang hopper kåringen til det Fjerne Østen, så langt øst som det går faktisk! I Japan har innbyggerne verdens høyeste forventede levealder med 83,7 år. Baksiden av medaljen er at en lav fødselsrate og aldrende befolkning har skapt utfordringer for kapasiteten til helsetilbudet.
  5. plass: I hjertet av Nord-Europa ligger et annet monarki hvor borgerne ser ut til å nyte livet. Nederland scorer høyt, med svimlende 91,6% tilfredshet på den europeiske indeksen for brukere av helsevesenet.