Hiking – bryt stressende treningsrutiner

 

Det engelske ordet hiking har ingen direkte oversettelse på norsk, men det kan sammenlignes med vandring eller turgåing i variert terreng med relativt store høydeforskjeller. En fjelltur eller en skogstur er derfor å regne som en hike. I Norge er fri ferdsel i skog og mark en rettighet, og mulighetene for gode hiking-turer er nærmest uendelige.

Naturskjønne omgivelser – økt velvære

Trening har fått en viktig plass i folks liv, og de aller fleste som trener gjør dette enten i form av jogging i nærmiljøet, sykling eller gjennom å følge et program på treningsstudio. Selv om regelmessig trening hjelper på humøret og helsa, kan ensformighet og rigide rutiner føre til at treningsgleden minsker. Forskning har vist at man i snitt holder en høyere hjerterytme under skogs- og fjellturer enn ved gåing på flatt terreng eller tredemølle. Under skanning av hjernen etter vanlig trening og hiking, viste resultatene at de som hadde gjennomført en fjelltur hadde lavere aktivitet i de delene av hjernen knyttet til angst og depresjon. Dette stemte overens med deltakernes lykkenivå etter treningsøkten, og de som hadde gjennomført hiking meldte at de var mindre slitne. Bevisene taler for seg – frisk luft er sunt!