Fysisk og psykisk helse henger sammen

Vi lever i dag i en verden som hadde fremstått som helt fremmed for mennesker som levde for bare et par generasjoner siden. Fra et samfunn der mange mennesker hadde en gitt plass fra fødselen av, er mulighetene i dag ubegrensede. Samtidig er informasjonsflyten rundt oss også enorm, der tidligere generasjoner kanskje bare måtte forholde seg til det som skjedde i landsbyen rundt de, har vi i dag tilgang til en hel verden av nyheter og oppdateringer. Hvordan påvirker dette vår psykiske og fysiske helse?

Nye utfordringer gir mer kompliserte sykdomsbilder

På noen måter er det mulig å si at det var enklere å stille diagnoser for hundre år siden. De fleste utfordringer som noen tok med seg til en lege var av konkret fysisk art, og på godt og vondt var det begrenset hva en lege kunne gjøre med de verktøy han (det var nesten alltid en han) hadde til rådighet.

I dag er ofte sykdomsbildet mye mer komplekst. Vi lever i en verden der vi har gode medisiner og behandlinger mot en rekke fysiske sykdommer, men samtidig åpner det opp for flere tilfeller der den fysiske og psykiske helsen sammen skaper symptomer som må behandles. I dag er en svært stor andel av sykmeldinger i Norge relativt uklare diagnoser som muskel- og skjelettplager, til tross for at det er få mennesker som fortsatt har svært fysisk anstrengende arbeidsoppgaver. Ofte kan et sett med spørsmål om humør og allmenntilstand, for eksempel i form av en questback, være et vel så viktig verktøy som tradisjonelle blodprøver og lignende.

Dette gjør det også komplisert å behandle pasienter, da det kanskje alltid finnes et helt konkret angrepspunkt. Hvis du har en fysisk utfordring, som et brukket bein, er det lett å behandle det konkrete symptomet. Hvis du står ovenfor et sammensatt sykdomsbilde, kan det være at for eksempel hvile til og med gjør situasjonen verre.

Hvordan behandle med fokus på både det fysiske og det psykiske

Det finnes helt klart en sammenheng mellom fysiske og psykiske prosesser i kroppen. Fysisk aktivitet, som å gå på ski, vil for eksempel nesten alltid også være positiv for den psykiske helsen til pasienten.

Samtidig er det viktig at pasienter aksepterer at utfordringer med helsen, uansett om de gir symptomer fysisk eller psykisk, kan ha sin årsak i både kroppslige og psykiske faktorer. Selvfølgelig finnes det mange unntak, hvis det kan stilles for eksempel en helt konkret kreftdiagnose er det lite som går å gjøre med den mentale delen av sykdommen.

Målet for enhver lege er å gjøre pasienten frisk, eller i hvert fall bedre situasjonen hvis det handler om en kronisk lidelse. Det er viktig å spille på lag med legen sin og høre på det han eller hun sier.