Sykkelpendling med helsegevinst

Sykling til jobb er et fenomen som har økt i takt med at flere og flere byer setter fokus på å forbedre og øke antall sykkelstier. Flere europeiske byer har latt seg inspirere av sykkelbyer som Amsterdam og København, og sykkelstien fra Nordstrand til Oslo S er i dag så populær for pendlere til det nye finansdistriktet at den har fått tilnavnet “Tour de Finans”.

Fordeler og ulemper ved sykling til jobb

De som velger sykkelen fremfor bilen sitter igjen med betydelige helsegevinster i ettertid. Sykling styrker benmuskulaturen og kondisjonen, samtidig som sykling legger mindre press på kroppen enn gåing og løping. Det må allikevel nevnes at syklister er myke trafikanter som ofte oppnår høy hastighet, noe som fører til at tohjulingene er mer utsatt for skade når hellet først er ute. Derfor er det viktig å alltid ha på seg hjelm, og gjerne også annen beskyttelse.

Helsegevinst vs. luftforurensing

Noen vil påstå at syklister som pendler til jobb utsetter seg selv for mye luftforurensing, siden de tross alt sykler på vei sammen med biler i rushtiden. Forskning har faktisk vist at denne forurensingen kan korte ned livet til en syklist med opptil 40 dager. Samtidig understreker forskere at daglig sykling til jobb kan gi en helsegevinst som forlenger livet med så mye som tre til fjorten måneder. Regnestykket er ganske enkelt, og det er ingen tvil om at helsegevinsten ved å sykle utveier ulempene og skadevirkninger som følge av at man utsettes for luftforurensing. I tillegg til helsegevinstene, kan sykling ofte lønne seg på mer materielle måter. En ny sykkel koster nemlig adskillig mindre enn en ny bil, både når det gjelder kjøp og vedlikehold.